E-mail: ptlnavy1969@gmail.com, plu.19692234@gmail.com | Call: : 080-2099175,081-0033811 | Country : THAILAND  

CONTACT US

สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง


ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Call: 080-2099175,081-0033811
e-mail: ptlnavy1969@gmail.com, plu.19692234@gmail.com

Social Presence


ID Line : 0810033811

สนามกอล์ฟ พลูตาหลวง


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ทหารไทย สาขา สัตหีบ หมายเลขบัญชี 302-2-83002-4 ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง

กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน Call: 080-2099175,081-0033811 หรือแจงทาง Line

2018 All Rights Reserved | by: http://www.plutaluangnavygolfcourse.com